• Tienda, Almada › Laranjeiro e Feijó

    • Alquiler 1 300 €

     

    Referencia: 0084-17

    array(3) { ["type_id"]=> string(1) "1" ["type_name"]=> string(5) "PHOTO" ["files"]=> array(10) { [0]=> array(3) { ["url"]=> string(68) "/S5/C3263/P8309807/Tphoto/ID2fcc7e00-0000-0500-0000-000004323ac4.jpg" ["file"]=> string(40) "2fcc7e00-0000-0500-0000-000004323ac4.jpg" ["label"]=> string(0) "" } [1]=> array(3) { ["url"]=> string(68) "/S5/C3263/P8309807/Tphoto/ID2fcc7e00-0000-0500-0000-000004323acd.jpg" ["file"]=> string(40) "2fcc7e00-0000-0500-0000-000004323acd.jpg" ["label"]=> string(0) "" } [2]=> array(3) { ["url"]=> string(68) "/S5/C3263/P8309807/Tphoto/ID2fcc7e00-0000-0500-0000-000004323ac5.jpg" ["file"]=> string(40) "2fcc7e00-0000-0500-0000-000004323ac5.jpg" ["label"]=> string(0) "" } [3]=> array(3) { ["url"]=> string(68) "/S5/C3263/P8309807/Tphoto/ID2fcc7e00-0000-0500-0000-000004323ac6.jpg" ["file"]=> string(40) "2fcc7e00-0000-0500-0000-000004323ac6.jpg" ["label"]=> string(0) "" } [4]=> array(3) { ["url"]=> string(68) "/S5/C3263/P8309807/Tphoto/ID2fcc7e00-0000-0500-0000-000004323ac7.jpg" ["file"]=> string(40) "2fcc7e00-0000-0500-0000-000004323ac7.jpg" ["label"]=> string(0) "" } [5]=> array(3) { ["url"]=> string(68) "/S5/C3263/P8309807/Tphoto/ID2fcc7e00-0000-0500-0000-000004323ac2.jpg" ["file"]=> string(40) "2fcc7e00-0000-0500-0000-000004323ac2.jpg" ["label"]=> string(0) "" } [6]=> array(3) { ["url"]=> string(68) "/S5/C3263/P8309807/Tphoto/ID2fcc7e00-0000-0500-0000-000004323acb.jpg" ["file"]=> string(40) "2fcc7e00-0000-0500-0000-000004323acb.jpg" ["label"]=> string(0) "" } [7]=> array(3) { ["url"]=> string(68) "/S5/C3263/P8309807/Tphoto/ID2fcc7e00-0000-0500-0000-000004323acc.jpg" ["file"]=> string(40) "2fcc7e00-0000-0500-0000-000004323acc.jpg" ["label"]=> string(0) "" } [8]=> array(3) { ["url"]=> string(68) "/S5/C3263/P8309807/Tphoto/ID2fcc7e00-0000-0500-0000-000004323aca.jpg" ["file"]=> string(40) "2fcc7e00-0000-0500-0000-000004323aca.jpg" ["label"]=> string(0) "" } [9]=> array(3) { ["url"]=> string(68) "/S5/C3263/P8309807/Tphoto/ID2fcc7e00-0000-0500-0000-000004323ac9.jpg" ["file"]=> string(40) "2fcc7e00-0000-0500-0000-000004323ac9.jpg" ["label"]=> string(0) "" } } }